Auf diese Substanzen wird getestet

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.

Alle | # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Abemaciclib
Verzenios 
Abirateron
Zytiga
Actinomycin D
Lyovac-Cosmegen, Cosmegen, Dactinomycin, Lyovac
Afatinib
Giotrif
Aflibercept
Zaltrap, Eylea
Aldesleukin
IL-2, Proleukin S, Interleukin 2
Alectinib
Alecensa
Alemtuzumab
Lemtrada, MabCampath
Alpelisib
Piqray
Amivantamab
Rybrevant
Amsacrin
Amsidine, m-AMSA
Anastrozol
Arimidex, Anablock
Apalutamid
Erleada
Arsen(III)-oxid
Trisenox, ATO
Artesunat
Artesunate Amivas
Asparaginase
Crisantaspase, Erwinase
Atezolizumab
Tecentriq
Atorvastatin
Sortis, Atoris, Triveram, Atorimib, Atozet, Iltria, Liptruzet
Avapritinib
Ayvakyt
Avelumab
Bavencio
Axitinib
Inlyta
Azacitidin
Vidaza, Onureg
Azathioprin
Azafalk, Azaimmun, Colinsan, Imurek, Imurel, Zytrim
Belzutifan
Welireg
Bendamustin
Levact, Benda
Bevacizumab
Avastin, Abevmy, Alymsys, Aybintio, MVASI, Oyavas
Bexaroten
Targretin
Bicalutamid
Casodex, Androcal, Bicadex, Bicalutin, Bica-Q
Binimetinib
Mektovi
Bleomycin
BLEO-cell, Bleomedac
Blinatumomab
Blincyto
Bortezomib
Velcade
Bosutinib
Bosulif,
Brentuximab-Vedotin
Adcetris
Brigatinib
Alunbrig
Buserelin
Suprefact, Profact, METRELEF
Busulfan
Busilvex, Myleran
Cabazitaxel
Jevtana
Cabozantinib
Cometriq, Cabometyx
Cannabidiol
CBD
Capecitabin
Xeloda, Ecansya
Capmatinib
Tabrecta
Carboplatin
Carbomedac, Ribocarbo-L, HAEMATO-carb, CARBO-cell, Neocarbo, Ribocarbo
Carfilzomib
Kyprolis
Carmustin
BCNU, GLIADEL, Carmubris,
Cemiplimab
Libtayo
Ceritinib
Zykadia
Cetuximab
Erbitux
Chlorambucil
Leukeran
Cisplatin
Cis-GRY, Platiblastin, Platinol, PlatiCept
Cladribin
Leustatin, Litak, MAVENCLAD
Clodronsäure
Bonefos, Clasteon, Loron
Clofarabin
Evoltra
Cobimetinib
Cotellic
Copanlisib
Aliqopa
Crizotinib
Xalkori
Cyclophosphamid
Endoxan
Cyproteronacetat
Cyprostat, Androcur, Climen, Cyproderm, Diane-35, morea sanol
Cytarabin
Alexan, ARA-cell, Cytosar, DepoCyte
Dabrafenib
Tafinlar
Dacarbazin
DTIC, Dacin, Detimedac
Dacomitinib
Vizimpro
Daratumumab
Darzalex
Darolutamid
Nubeqa
Dasatinib
Sprycel, Dasatilen
Daunorubicin liposomal
DaunoXome, Vyxeos liposomal
Decitabin
Dacogen
Degarelix
Firmagon
Denosumab
Prolia, Xgeva
Dichloracetat
Dichloressigsäure, Sodium dichloroacetate, DCA
Docetaxel
Taxotere, Bendadocel, Doce, Eurotere, Taxceus, Taxotan, TAXOTERE
Dostarlimab
Jemperli
Doxorubicin
Adriblastin, Adrimedac, Ribodoxo, AdriaCept, axidoxo, DOXO-cell
Doxorubicin liposomal
Doxil, Myocet, Caelyx
Durvalumab
Imfinzi
Eculizumab
Soliris
Encorafenib
Braftovi
Enfortumab-Vedotin
Padcev
Entrectinib
Rozlytrek
Enzalutamid
Xtandi
Epirubicin
axirubicin-e, Epi-cell, Farmorubicin, Bendaepi, Epimedac, Riboepi, Pharmorubicin
Erdafitinib
Balversa
Eribulin
Halaven
Erlotinib
Tarceva, Erlotev
Estramustin
Estracyt, Multosin
Etoposid
Etopophos, Vepesid, Eto-cell, Etomedac, Riboposid, Eto-GRY
Everolimus
Afinitor, Certican, Votubia, Everofin
Exemestan
Aromasin
Floxuridin
Floxuridin, FUDR, 5-FU
Fludarabin
Fludara, Bendarabin
Fluorouracil
5-FU, Benda-5 FU, Efudix, Neofluor, Onkofluor, Verrumal, Ribofluor
Flutamid
Drogenil, FLUTA-cell, Eulexin
Fulvestrant
Faslodex
Gefitinib
Iressa, Gefitad
Gemcitabin
Gemzar, Gemedac, Gemcapyr, axigem, Bendacitabin, GEMCI-Cell, Ribozar
Glutathion
Tationil, Ridutox, Advate, Adynovi, Nutrof Omega, PROfertil
Goserelin
Zoladex
Hydroxycarbamid
Hydrea, Hydroxyurea, Litalir, Droxia, Siklos
Hydroxyurea
Hydroxycarbamid
Ibandronsäure
Bondronat
Ibritumomab-Tiuxetan
Zevalin
Ibrutinib
Imbruvica
Idarubicin
Zavedos
Idelalisib
Zydelig
Ifosfamid
Mitoxana, Holoxan, IFO-cell
Imatinib
Glivec
Imiquimod
Aldara
Infigratinib
Truseltiq
Inotuzumab-Ozogamicin
Besponsa
Interferon alpha
Intron A, Roferon-A
Ipilimumab
Yervoy
Irinotecan
Onivyde, Arinotec, Axinotecan, Campto, Camptosar, SN38
Ixazomib
Ninlaro
Kurkumin
Curcumin
Lanreotid
Somatuline
Lapatinib
Tyverb, Tykerb
Larotrectinib
Viktravi
Lenalidomid
Revlimid
Lenvatinib
Lenvima, Kisplyx
Letrozol
Femara
Leuprorelin
Prostap, Lutrate
Lomustin
CCNU
Lorlatinib
Lorviqua, Lorbrena
Margetuximab
Margenza
Medroxyprogesteroneacetat
Provera
Megestrolacetat
Megace
Melphalan
Alkeran
Mercaptopurin
6-Mercaptopurin, Xaluprine, Purinethol
Metformin
Biocos, Diabesin, Diabetase, Diabetex, Espa formin
Methadon
Heptadon, L-Polaflux, Eptadone, Methaliq, L-Polamidon
Methotrexat
Bendatrexat, Lantarel, Metex, Neotrexa
Mifamurtid
Mepact
Mitomycin C
Amétycine, Urocin, Mito-medac
Mitotan
Lysodren
Mitoxantron
Mitozantrone, Onkotrone, Ebexantron, Novantron, Ralenova
Nab-paclitaxel
Abraxane
Naxitamab
Danyelza
Necitumumab
Portrazza
Nelarabin
Atriance
Neratinib
Nerlynx
Nilotinib
Tasigna
Nimustin
ACNU
Nintedanib
Vargatef, Ofev
Niraparib
Zejula
Nivolumab
Opdivo
Obinutuzumab
Gazyvaro
Octreotid
Sandostatin
Olaparib
Lynparza
Olaratumab
Lartruvo
Osimertinib
Tagrisso
Oxaliplatin
Eloxatin, Bendaplatin, Croloxat, Medoxa
Paclitaxel
Taxol, Albraxane, Paxene, Ribotax
Padeliporfin
Tookad
Palbociclib
Ibrance
Pamidronat
Aredia, Pamimed
Pamidronsäure
Aredia, axidronat, PAMIDRO-cell, Pamidron, Pamifos, Ribodronat, Pamidronat
Panitumumab
Vectibix
Panobinostat
Farydak
Pazopanib
Votrient
Pembrolizumab
Keytruda
Pemetrexed
Alimta
Pemigatinib
Pemazyre
Pentostatin
Nipent
Pertuzumab
Perjeta
Pixantron
Pixuvri
Pomalidomid
Imnovid
Ponatinib
Iclusig
Procarbazin
Natulan
Propranolol
Obsidan, Dociton, Elbrol, Propra, Inderal
Raltitrexed
Tomudex
Ramucirumab
Cyramza
Rapamycin
Sirolimus, Rapamune
Regorafenib
Stivarga
Relugolix
Ryeqo, Orgovyx
Ribociclib
Kisqali, Kryxana
Rituximab biosimilar
Truxima
Rituximab subcutan
MabThera
Rucaparib
Rubraca
Ruxolitinib
Jakavi, Jakafi
Sacituzumab govitecan
Trodelvy
Samotolisib
GTPL8918
Selpercatinib
Retsevmo
Selumetinib
Koselugo
SN38
Irinotecan
Sonidegib
Odomzo
Sorafenib
Nexavar
Sotorasib
Lumykras, Lumakras
Streptozocin
Zanosar
Sunitinib-Malat
Sutent
Talazoparib
Talzenna
Talimogen Laherparepvec
T-VEC, Imlygic, OncoVEX
Tamoxifen
Mandofen, Nolvadex, Tamokadin
TAS-102
Lonsurf, Trifluridin, Tipiracil
Tazemetostat
Tazverik
Tegafur
Teysuno
Temozolomid
Temodal
Temsirolimus
Torisel
Tepotinib
Tepmetko
Thalidomid
Thalidomid Celgene, Thalomid, Contergan
THC
Marinol, Syndros, Nabiximols, Tetrahydrocannabinol
Thioguanin
Lanvis
Thiotepa
Tepadina
Tisotumab-Vedotin
Tvidak
Tivozanib
Fotivda
Tomerifen
Fareston
Topotecan
Hycamtin, Potactasol
Trabectedin
Yondelis, Ecteinascidin 743
Trametinib
Mekinist, Meqsel
Trastuzumab
Herceptin, Herzuma, Ontruzant, Phesgo
Trastuzumab biosimilar
Ontruzant, Herzuma
Trastuzumab deruxtecan
Enhertu
Trastuzumab Emtansin
Kadcyla, TDM1
Treosulfan
Ovastat
Tretinoin
Vesanoid, ATRA
Trifluridin Tipiracil
Lonsurf, TAS-102
Triptorelin
Decapeptyl SR, Gonapeptyl Depot
Tucatinib
Tukysa
Vandetanib
Caprelsa
Vemurafenib
Zelboraf
Venetoclax
VenclextaAntineoplastikum,
Vinblastin
Velbe, Cellblastin, Vinblastinsulfat-GRY
Vincristin
Oncovin, Cellcristin, Farmistin, Onkocristin
Vindesin
Eldisine
Vinflunin
Javlor
Vinorelbin
Navelbine, Bendarelbin, Navin, Vinocleus
Vismodegib
Erivedge
Vitamin C
Ascorbinsäure, Ascorbic acidNaturstoff
Vorinostat
Zoledronsäure
Rückruf vereinbaren Callback

siilo.

Der sichere Messenger für das Gesundheitsweisen. Scannen Sie den QR Code, um direkt mit uns zu chatten.

Abonnieren Sie unseren Newsletter

Sie erhalten aktuelle Artikel und Neuigkeiten.